Bli medlem

Ønsker du å trene hærkamp, reise på markeder og treningshelger og mekke historisk utstyr sammen med Vingulmark? Her kan du sjekke hvilke kriterier vi har for rekruttering og hvor og hvordan man skal søke medlemskap.wad

Vingulmark rekrutterer for tiden på to forskjellige nivåer, tilpasset hvilket nivå av erfaring man ligger på og hvor mye man vil investere i hobbyen. “Vingulmark” er hovedgruppen med relativt strenge krav, mens “Vingulmark-leidangen” er en undergruppe med en forholdsvis lav terskel.

Vingulmark-leidangen:
Leidangen var historisk en organisering i vikingtiden for å kalle inn bondekrigere i ufredstid. Leidangen var ikke profesjonelle krigere, men utgjorde likevel den største massen av krigere i fylkingen.

I Vingulmark er Leidangen en undergruppe med mål om å kunne inkludere de aller ferskeste krigerne og de som ikke ønsker å investere så mye i reenactment-delen av foreningen. Medlemskap i Leidangen er tilstrekkelig for å kunne delta fullt ut på hærkamp-delen av hobbyen.

Som medlem av Vingulmark-Leidangen har man lov til å male skjoldet sitt i Vingulmarks farger & mønster, kan reise og trene sammen med Vingulmark på treningshelger og visse markeder, delta på Vingulmark-arrangementer som mekkekvelder og julebord, få tilgang på Vingulmarks sosiale nettverk (facebook og mail) og har tale og forslagsrett (men ikke stemmerett) på Vingulmarks møter.

Søknad og kriterier:
For å søke medlemsskap i Leidangen sender man en mail til styret i Vingulmark, vingulmark.styret[at]gmail[dott]com, der man gjør rede for om man oppfyller kravene for medlemskap:
– At godkjent sikkerhetskurs e.l. har blitt gjennomført.
– At man eier eget skjold og våpen for hærkampstrid.
– At man er minst 16 år gammel (de under 18 år trenger underskrift fra foresatte).

Styret avgjør om hvorvidt søkeren kvalifiserer seg til medlemskap. For at medlemskap i Leidangen skal være gyldig må også kontingenten [150kr] være betalt innen 2 måneder for inneværende år eller innen 2 måneder av opptak.

Vingulmark:
Den originale Vingulmark har tradisjonelt favnet mye av vikingtid-reenactmenten i tillegg til hærkamp. Vingulmark tar også betalte formidlings/kampshow-oppdrag som setter høyere krav til utstyr, evner og bidragsvilje.

Vingulmark er hovedgruppen/den 11214207_10153036530398990_94033171479929714_nharde kjernen i foreningen som består av de som legger mest tid i hobbyen. Det er også Vingulmark som står for organiseringen av foreningen i sin helhet. Det er forventet større deltagelse (show, dugnader, kjøringer, møter) av medlemmene i Vingulmark enn Leidangen.

Som medlem av Vingulmark har man fulle rettigheter mht. vedtektene (nederst på siden), som i tillegg til rettighetene nevnt for leidangen blant annet gir stemmerett på Vingulmarks møter.

Søknad og kriterier:
For å søke medlemsskap i Vingulmark sender man en mail til styret i Vingulmark, vingulmark.styret[at]gmail[dott]com, der man gjør rede for om man oppfyller kravene for medlemskap:
– Godkjent sikkerhetskurs e.l.
– Minst 16 år (de under 18 trenger underskrift fra foresatte)
– Eie godkjent vikingdrakt, skjold og hærkampvåpen.

Søknad om medlemsskap avgjøres på medlems- eller årsmøte, der det trengs 2/3 flertall for godkjenning. I denne avgjørelsen er disse veiledende kriteriene avgjørende:
– Bør ha reist på tur (treningshelg/marked) med Vingulmark og/eller deltatt på arrangement i Vingulmarks regi.
– Være aktiv på oslotreningene, dvs ca 2 ganger i måneden.
– Ha en interesse av vikingtid-reenactment.

For at medlemskap i Vingulmark skal være gyldig må også kontingenten [300kr] være betalt  innen 2 måneder av det inneværende året.478185_10151591774571043_928467455_o

 

Vedtekter anno 2018:

Vedtekter 2018

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *